Ngày 10/12/2019, trên báo Thời báo Kinh tế Việt Nam có đăng bài của Tiến sĩ Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tiêu đề: “Vận hành an toàn hệ thống thanh toán TPCP”. Nội dung cụ thể như sau:

 Với vai trò là tổ chức hạ tầng không thể thiếu của thị trường, 10 năm qua, VSD đã tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp lý về thị trường TPCP và xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ hướng dẫn hoạt động sau giao dịch cho TPCP. Bên cạnh đó, VSD tự hào đã có nhiều đổi mới để hỗ trợ thiết thực cho thị trường TPCP phát triển
       Cụ thể, đối với hoạt động đăng ký, lưu ký, VSD đã thực hiện: (i) cải tiến hệ thống công nghệ cho phép đẩy nhanh quy trình đăng ký, lưu ký TPCP từ 4 ngày làm việc xuống thực hiện ngay trong ngày, nhờ đó đã rút ngắn thời gian từ ngày đấu thầu, phát hành TPCP đến ngày niêm yết giao dịch trên Sở GDCK từ 6 ngày làm việc năm 2012 xuống chỉ còn chưa đầy 2 ngày làm việc; (ii) kết nối hệ thống điện tử giữa VSD và Sở giao dịch NHNN từ năm 2013 để chuyển khoản giấy tờ  có giá tạo thuận lợi cho thành viên trong hoạt động giao dịch trên thị trường TPCP/giao dịch trên thị trường mở, góp phần tạo kết nối liên thông giữa thị trường vốn với thị trường tiền tệ.
        Đối với hoạt động thanh toán, để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản cũng như thúc đẩy thị trường TPCP phát triển theo đúng chuẩn mực và thông lệ quốc tế, VSD đã tập trung vào: (i) cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian thanh toán gốc TPCP kể từ ngày đăng ký cuối cùng từ 6 ngày làm việc trước đây xuống chỉ còn 4 ngày làm việc; (ii) đổi mới công nghệ thực hiện chuyển mô hình thanh toán giao dịch TPCP từ mô hình quyết toán tiền giao dịch TPCP qua ngân hàng thương mại với phương thức bù trừ thanh toán đa phương sang mô hình quyết toán tiền giao dịch TPCP qua NHNN với phương thức thanh toán trực tiếp theo từng giao dịch từ năm 2017