Tọa đàm “Tham vấn góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)”

Hôm nay, ngày 28/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức buổi Tọa đàm “Tham vấn góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)” tại HOSE để tham vấn ý kiến góp ý từ các thành viên thị trường về Dự thảo luật Doanh nghiệp sửa đổi. Tham dự buổi Tọa đàm có sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo HOSE, Ông Phan Đức Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và các Lãnh đạo phụ trách công tác Pháp chế tại một số doanh nghiệp niêm yết tại HOSE (nội dung chi tiết xin xem bài viết đính kèm). Các tập tin đính kèm

Tên file
20200528_4.1 TCBC Tọa đàm Tham vấn dự thảo Luật DN.pdf