Dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Thép VICASA – VNSTEEL

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Thép VICASA – VNSTEEL như sau:Các tập tin đính kèm

Tên file
20200609_20200609 – VCA – Dung xem xet ho so dang ky niem yet VICASA – VNSTEEL.pdf