Đảng bộ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức chuyến đi về nguồn năm 2020

Thực hiện “Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020”, từ ngày 12-14/6/2020, Đảng ủy Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã tổ chức chuyến đi về nguồn cho các đảng viên thuộc Đảng bộ VSD tại ATK Thái Nguyên và Khu di tích Pắc Bó, Cao Bằng
Tại Thái Nguyên, Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà tưởng niệm Đèo De và thăm Thăm quan Bảo tàng ATK Định Hoá, Di tích Tỉn Keo – nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

G:\data\Dang\Dang 2020\Ve nguon\Ảnh về nguồn\IMG_8983.JPGG:\data\Dang\Dang 2020\Ve nguon\Ảnh về nguồn\IMG_8983.JPG
Đoàn Đảng bộ VSD tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo De tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Tiếp đó, Đoàn đã đi thăm và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ khu di tích Pắc Bó; thăm suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Cốc Bó tại Khu di tích Pắc Bó thuộc tỉnh Cao Bằng – Những địa danh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Đây là khu di tích gồm nhiều điểm di tích gắn với một thời kỳ lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam những năm 1941- 1945, thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước

G:\data\Dang\Dang 2020\Ve nguon\Ảnh về nguồn\IMG_9123.JPGG:\data\Dang\Dang 2020\Ve nguon\Ảnh về nguồn\IMG_9123.JPG
Đoàn Đảng bộ VSD tại Km0 đường Hồ Chí Minh tại Khu di tích Pắc Bó, Cao Bằng

Kết thúc hành trình tại Cao Bằng, Đoàn đã đến viếng mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng – Đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên nhi đồng cứu quốc làng Nà Mạ, đã hy sinh anh dũng trong một lần đi liên lạc, đánh lạc hướng quân địch để đưa bộ đội về căn cứ an toàn khi Anh mới vừa tròn 14 tuổi.
Đây là chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa, giúp cán bộ, đảng viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hiểu rõ hơn về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng, liệt sỹ – những người đã hy sinh để bảo vệ cho nền độc lập của dân tộc, qua đó giáo dục và trang bị cho cán bộ, đảng viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam những bài học sâu sắc, hiểu thêm về giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc, để từ đó nỗ lực học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.