105 triệu cổ phiếu Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV- CTCP chính thức niêm yết cổ phiếu tại HNX
Ngày 28/10/2020, 105 triệu cổ phiếu Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV- CTCP với tổng giá trị niêm yết đạt 1.050 tỷ đồng chính thức được giao dịch trên thị trường niêm yết Sở GDCK Hà Nội.

Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

– Mã chứng khoán: MVB
– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 105.000.000 cổ phiếu
– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.050.000.000.000 đồng
– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 14.800 đồng/cổ phiếu

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP là doanh nghiệp thứ 7 niêm yết trên HNX trong năm 2020, nâng tổng số doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX là 353 công ty với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 144.670 tỷ đồng tính theo mệnh giá.
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP tiền thân là Công ty Than III, được thành lập vào tháng 6/1980. Sau khi IPO thành công trong năm 2015 công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và tháng 10/2016, công ty chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM. . Hiện tại công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100100015 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ là 1.050 tỷ đồng.
MVB hiện được giao quản lý và khai thác ba mỏ than (với tổng khai thác và tiêu thụ đạt xấp xỉ 1.500 tấn than sạch) là mỏ Núi Hồng (diện tích 4,52 km2 với công suất khai thác 400.000 tấn/năm), mỏ Khánh Hòa (diện tích 3,28 km2 với công suất khai thác đạt 800.000 tấn/năm) và mỏ Na Dương (diện tích 9,75 km2 với công suất khai thác 600.000 tấn/năm). Năm 2018, sản lượng khai thác than nguyên khai tăng 7%, than sạch và than tiêu thụ tăng 17% so với năm 2017. Năm 2019, sản lượng than nguyên khai đạt 1,4 triệu tấn, than sạch, than tiêu thụ đạt trên 1,6 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ xi măng tăng hơn 33 nghìn tấn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng than tiêu thụ đạt 889 nghìn tấn, sản lượng xi măng đạt 1,1 triệu tấn hoàn thành 58,48% và 53,79% kế hoạch đề ra cả năm.

Kết quả kinh doanh năm 2018 – 2019
Đơn vị:đồng

Chỉ tiêu20182019
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)1.5281.666
Doanh thu từ hoạt động (tỷ đồng)4.6494.958
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)224321
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)4,826,48
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (%)17,3321,36

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toánnăm 2019

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh của MVB đạt doanh thu thuần đạt 1.144 tỷ tương đương so với cùng kỳ năm trước (6T/2019: 1.149 tỷ). Kinh doanh than vẫn là mảng hoạt động chính đạt 933 tỷ chiếm tỷ trọng 81,56% trong cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ lĩnh vực khác đạt 211 tỷ chiếm tỷ trọng 18,44%.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

Chỉ tiêuNăm 2020
Doanh thu (tỷ đồng)4.448
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)129,3
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/Doanh thu (%)2,91
Tỷ lệ lợi nhuận sau trước/Vốn điều lệ (%)12,32
Cổ tức (%)8

Nguồn: Tổng công ty mỏ Việt Bắc TKV – CTCP