Điểm tâm buổi sáng: Bluechips kìm hãm đà tăng của thị trường; cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa tăng mạnh

Tóm tắt thị trường của thứ Ba, ngày 15/09/2021

Việt Nam:

Thị trường chứng khoán tại Việt Nam đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba, đảo ngược đà tăng trước đó do các ngân hàng rơi mạnh. VN-Index giảm 0,13% trong khi HNX-Index giảm 0,34%. Thanh khoản của thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp.

SAB là cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index, tăng 2,8%. Các nhà bán lẻ tiếp tục tăng điểm với MSN và VRE tăng 3,8% và 1,4%. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng tiếp tục chuỗi tăng điểm khi HQC, DLG và AMD đóng cửa ở mức kịch trần. Mặt khác, hầu hết các cổ phiếu ngân hàng kết thúc phiên giao dịch trong vùng tiêu cực, với CTG giảm 2%, trong khi VPB, BID, MBB, ACB, HDB, … giảm hơn 1%.

Trên sàn HNX, cổ phiếu vốn hóa nhỏ là điểm sáng của phiên, trong đó KLF là mã được giao dịch nhiều nhất, tăng 7,14%, trong khi ACM, DST, MBG,… tăng kịch trần. SHB kết thúc phiên giảm 1,1%, còn PVS giảm 0,7%. SHS và MBS lần lượt giảm 2,2% và 3,4%.

Cổ phiếu CNTT tiếp tục dẫn đầu mức tăng khi tăng 2,6%, theo sau là lĩnh vực hàng tiêu dùng và lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 1,3%. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực giảm mạnh nhất, mất 0,8%, trong khi các cổ phiếu tài chính và công nghiệp giảm hơn 0,6%.

Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng trên VN-Index, bán 753,3 tỷ đồng, tập trung vào HPG (-195,8 tỷ đồng) và VCB (-178 tỷ đồng). Trên sàn HNX, họ mua ròng 155,63 tỷ đồng, chủ yếu mua THD (130,1 tỷ đồng), PVS (13,5 tỷ đồng) và SHS (9,9 tỷ đồng).