Điểm tâm buổi sáng: Cổ phiếu thép tụt dốc, đảo ngược đà tăng của VN-Index; khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1,100 tỷ đồng, “xả hàng” VJC

Tóm tắt thị trường của thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Việt Nam:

Chỉ số VN-Index kết thúc phiên giảm điểm vào thứ Hai, đảo ngược mức tăng trước đó khi các nhà sản xuất thép và một số cổ phiếu ngân hàng tụt dốc. Tuy nhiên, chỉ số HNX-Index lại tăng mạnh 1,2%.

Các nhà sản xuất thép là những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày thứ Hai khi HPG giảm 2,8%, trong khi HSG và NKG lần lượt giảm 4,1% và 5,8%, do điều chỉnh từ đợt tăng mạnh gần đây. Các ngân hàng cũng đóng góp mạnh mẽ vào mức giảm của chỉ số, với TCB, TPB, STB, SHB, VIB giảm ở mức hơn 2%. Cổ phiếu chứng khoán cũng giảm trong ngày thứ Hai khi SSI và HCM mất hơn 2%, trong khi VND tụt 3,1%. Mặt khác, GVR là hỗ trợ lớn nhất của chỉ số, tăng 2,6%. Các công ty bảo hiểm cũng tăng tốt hơn thị trường khi mảng này tăng 6,1%, với BVH và BMI leo lên mức kịch trần.

Trên sàn HNX, IDC và NDN dẫn đầu mức tăng của phiên, tăng 5,6% và 7%, trong đó NDN trước đó đã tăng lên được mức trần. PVS và PVC lần lượt tăng 1,4% và 2,5%. Mức tăng mạnh của chỉ số còn được đóng góp bởi một số cổ phiếu tăng trần, bao gồm LAS, APS, TDT, SD9, IDJ, API, VNR, v.v.

Dầu khí và công nghiệp là những lĩnh vực tăng điểm mạnh nhất trong ngày thứ Hai, lần lượt tăng 1,2% và 1,1%. Các cổ phiếu bảo hiểm và bảo hiểm phi nhân thọ cũng tăng vọt hơn 6%, tuy nhiên lĩnh vực tài chính lại giảm 0,23% do ngành chứng khoán và quỹ giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu viễn thông giảm 1,15% xuống đáy phiên giao dịch, trong khi lĩnh vực vật liệu cơ bản rơi 1,02%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên VN-Index, bán ròng 1189,62 tỷ đồng, tập trung vào VJC (-417,2 tỷ đồng), HPG, NLG,… Trong khi đó, HNX-Index cũng kết thúc phiên giao dịch với khối ngoại bán ròng 31,65 tỷ đồng do họ chủ yếu bán TNG, IDJ, BII, v.v.