Điểm tâm buổi sáng: Dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm cổ phiếu bất động sản; họ Vingroup kéo thị trường

Tóm tắt thị trường của thứ Năm, ngày 06/01/2022

Việt Nam:

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam tăng cao hơn vào thứ Năm khi cổ phiếu bất động sản tiếp tục đà tâng mạnh. Chỉ số VN-Index tăng 0,4%, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,94%.

Các cổ phiếu liên quan đến Vingroup là nhóm đóng góp nhiều nhất vào mức tăng của VN-Index khi VIC và VHM tăng lần lượt 4,5% và 1,6%, trong khi VRE tăng 6,9% lên mức giá trần. Các cổ phiếu bất động sản khác cũng tăng mạnh với ITA, SCR, DXG, KHG, … đóng cửa ở mức giá trần, trong khi FLC và HQC tăng 5,5% mỗi mã. Chỉ có một số ngân hàng tăng trong ngày thứ Năm, với VCB tăng 1,4%, trong khi BID và SHB tăng hơn 2%. Mặt khác, nhóm Bluechips giảm điểm mạnh nhất chỉ số, dẫn đầu là MSN giảm 4,5%, CTG giảm 2,2%, MBB, TCB, SSI, GAS, SAB và NVL giảm hơn 1%.

Trên sàn HNX, KSF và L14 dẫn đầu mức tăng, tăng gần 10% lên giá trần, trong khi NVB và KLF tăng hơn 9%. Tuy nhiên, cổ phiếu chứng khoán giảm mạnh trong phiên với APS giảm 3,2%, SHS giảm 2,3%, MBS giảm 2%. IDC cũng giảm 2,74%.

Lĩnh vực y tế là lĩnh vực tăng mạnh nhất vào thứ Năm, thêm 2,09%, trong khi các cổ phiếu tài chính tăng 1,04% nhờ nhóm bất động sản tăng mạnh. Mặt khác, lĩnh vực hàng tiêu dùng dẫn đầu mức giảm của thị trường, giảm 1,43%, theo sau là nhóm cổ phiếu dịch vụ hạ tầng giảm 0,7%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 270,41 tỷ đồng trên VN-Index khi tập trung bán ra MSN, VNM, VIC, CTG, NVL trong khi chủ yếu mua VHM, KBC. Trên sàn Hà Nội, họ kéo dài chuỗi mua ròng, mua ròng 12,97 tỷ đồng, tập trung vào PVS và MBG.