Điểm tâm buổi sáng: Dao động mạnh trong ngày đáo hạn phái sinh; Dòng tiền tập trung vào nhóm Midcap và Penny

Tóm tắt thị trường của thứ Năm, ngày 18/03/2022

Việt Nam:

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,14% do nhà đầu tư vẫn chưa chắc chắn trong ngày đáo hạn phái sinh, trong khi chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,09%.

Dẫn đầu mức tăng của VN-Index là BID tăng 4,6%, trong khi CTG tăng 2,2%. HDB và SHB cũng tăng hơn 1%. Điểm nổi bật trong phiên là nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình, với FLC, HQC, KHG, OGC,… tăng trần. Ngược lại, GAS giảm 2,9% kìm hãm đà tăng của thị trường, còn MSN, VNM, VJC, NVL cũng giảm hơn 1%. HPG giảm 0,54%, trong khi các nhà sản xuất thép khác NKG và HSG giảm lần lượt 2,9% và 1,9%. Cổ phiếu ngành phân bón cũng lao dốc, với DCM giảm 6,9%, trong khi DPM giảm 4,1%.

Trên sàn HNX, HUT giảm mạnh 8,6% xuống mức đáy của chỉ số. PVS cũng giảm 2,6%, trong khi PVC và PVB giảm lần lượt 6,9% và 3,4%. Trong khi đó, KLF và DL1 tăng gần 6%. SHS và ART đã thêm hơn 1% mỗi loại.

Cổ phiếu công nghệ là nhóm tăng mạnh nhất trong phiên, thêm 1,08%, trong khi lĩnh vực tài chính và lĩnh vực viễn thông tăng 0,6%. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ hạ tầng dẫn đầu đà giảm khi rơi 1,06%, theo sau là các cổ phiếu dầu khí giảm 0,8%.

Khối ngoại kết thúc chuỗi bán ròng trên VN-Index khi mua ròng 135 tỷ đồng, tập trung vào DPM, CTG, PNJ, … trong khi chủ yếu bán ra LPB, HPG, VIC. Trên sàn HNX, họ bán ròng 22,48 tỷ đồng, tập trung bán ra THD và VCS.