Nhận định thị trường 15/07/2022

Thị trường quay xe sau 14h không còn là điều kỳ lạ đối với nhà đầu tư. Phiên sáng tích cực tăng hơn 5 điểm thì phiên chiều thấp thỏm và đóng cửa ở 1179.25, giảm 2.92 điểm. Thanh khoản có cải thiện hơn các phiên gần đây, 13.1 nghìn tỷ với 604 triệu cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 494.51 tỷ.

HPG toả sáng tăng dựng đứng sau 14h với thanh khoản đột biến, kết phiên tăng 4.5% nhưng vẫn chưa thoát được khỏi vùng hộp.

Khối ngoại hôm nay tập trung bán mạn CCQ FUEVFVND -260.48 tỷ, UIC -68.82 tỷ, DXG -40.41 tỷ, SSI -36.82 tỷ, FRT -34.19 tỷ, DPM DCM HCM FPT…; mua ròng HPG +57.56 tỷ, CTG +32.79 tỷ, VNM +24.68 tỷ, VND +18.78 tỷ,…

Tự doanh mua ròng 84.95 tỷ, trong đó chiều mua: FUEVFVND +259 tỷ, GEX +22.8 tỷ, HPG +9.45 tỷ, MSN +6.6 tỷ, E1VFVN30 +5.36 tỷ,…; chiều bán: MWG -38.69 tỷ, PNJ -29 tỷ, FPT -26.9 tỷ, TCB -22.92 tỷ, REE -19.1 tỷ,…