Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín Nhận được giấy đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp