Hồ sơ cần chuẩn bị
STT
Tài liệu yêu cầu
Mẫu
Số lượng
1
Đề  nghị kiêm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ
02 bản gốc
2
Chứng  minh nhân dân/ Căn cước công dân (còn hạn)
Khách hàng
Bản gốc
Hồ sơ cần chuẩn bị: Khách hàng chỉ cần chuẩn bị Thẻ căn cước/CMND còn hạn để có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
Liên hệ với Chứng khoán Việt Tín: 024.39411566 để chúng tôi hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản cùng bạn.
Hồ sơ cần chuẩn bị
STT
Tài liệu yêu cầu
Mẫu
Số lượng
1
Đề nghị kiêm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ
02 bản gốc
2
Giấy chứng nhận thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Nhà đầu tư
01 bản sao hợp lệ
3
Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định người đại diện theo pháp luật (Trường hợp Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có thông tin người đại diện theo pháp luật)
Nhà đầu tư
01 bản sao hợp lệ
4
Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định kế toán trưởng, cán bộ/nhân  viên tham gia điều hành TKGDCK
Nhà đầu tư
01 bản sao hợp lệ
3
Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc bản sao Thông báo cho  phòng Đăng ký kinh doanh về việc đăng ký sử dụng con dấu của Khách hàng
Nhà đầu tư
01 bản sao hợp lệ
3
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, kế toán trưởng, những người tham gia điều hành TKGDCK
Nhà đầu tư
01 bản sao hợp lệ
Liên hệ với Chứng khoán Việt Tín: 024.39411566 để chúng tôi hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản cùng bạn.
Hồ sơ cần chuẩn bị
1. Hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng khoán (nếu chưa có)
STT
Tài liệu yêu cầu
Mẫu
Số lượng
1
Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu VSD (Mẫu dành  cho KHCN)
02 bản gốc
2
Văn bản ủy quyền cho VTSS hoàn thiện thủ tục xin cấp mã số giao dịch  chứng khoán
02 bản gốc
3
Hộ chiếu của nhà đầu tư (còn hiệu lực)
Nhà đầu tư
01 bản sao (công chứng)
2. Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam _ IICA
(Hồ sơ tại mỗi ngân hàng có thể khác nhau. Khách hàng có thể tham khảo mẫu hồ sơ mở tài khoản IICA tại ngân hàng BIDV dưới đây)
STT
Tài liệu yêu cầu
Mẫu
Số lượng
1
Giấy đề nghị mở tài khoản Vốn đầu tư gián tiếp - IICA
02 bản gốc
2
Ủy quyền sử dụng tài khoản (Dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV@Securities)
02 bản gốc
3
Hộ chiếu của nhà đầu tư, Visa/thẻ cư trú/tạm trú còn hiệu lực
Nhà đầu tư
Bản gốc
3. Hồ sở mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VTSS
STT
Tài liệu yêu cầu
Mẫu
Số lượng
1
Đề nghị kiêm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ
02 bản gốc
2
Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp (Trading code)
Nhà đầu tư
01 bản gốc/bản sao hợp lệ
3
Hộ chiếu của nhà đầu tư còn hiệu lực
Nhà đầu tư
01 bản sao hợp lệ
Lưu ý: Bản sao hợp lệ là bản sao được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật liên quan.
Liên hệ với Chứng khoán Việt Tín: 024.39411566 để chúng tôi hoàn thiện hợp đồng mở tài khoản cùng bạn.
Liên hệ với Chứng khoán Việt Tín: 024.39411566 để được hướng dẫn thêm.
Thời gian giao dịch
Thanh toán:
*T là khi các lệnh được khớp; thời gian thanh toán không bao gồm Chủ Nhật và ngàylễ.
Phương thức khớp lệnh• Khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch dựa trên việc khớp lệnh mua và bán của người giao dịch tại một thời điểm cụ thể.
• Khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch dựa trên việc khớp lệnh mua và lệnh bán ngay khi được nhập vào hệ thống.
• Khớp lệnh thỏa thuận: là phương thức giao dịch trong đó người mua và người bán tự thỏa thuận các điều khoản giao dịch trước khi thông báo cho công ty chứng khoánđể ghi nhận giao dịch vào hệ thống. Hoặc, người mua / người bán tìm các bêngiao dịch phù hợp thông qua các công ty chứng khoán.

Cách tính giá cổ phếu tại Việt Nam:

• Trên sàn HOSE:
○ Giá trần = Giá tham chiếu x (1 + 7%)
○ Giá sàn = Giá tham chiếu x (1 - 7%)

• Tại HNX:
○ Giá trần = Giá tham chiếu x (1 + 10%)
○ Giá sàn = Giá tham chiếu x (1 - 10%)

• Trên UPCOM:
○ Giá trần = Giá tham chiếu x (1 + 15%)
○ Giá sàn = Giá tham chiếu x (1 - 15%)

* Giá tham chiếu:
Là giá đóng cửa (giá thực hiện của lần khớp lệnh cuối cùng) của ngày giao dịch trước đó và là cơ sở để xác định giá trần, giá sàn của ngày giao dịch hiện tại.
Tại Chứng khoán Việt Tín, chúng tôi coi trọng mối quan hệ với khách hàng và tin rằng lòng trung thành là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Để thể hiện sự đánh giá cao của chúng tôi đối với khách hàng, chúng tôi đã thiết kế các chương trình khách hàng thân thiết cho bạn và do đó, chúng sẽ giúp bạn giảm chi phí giao dịch.
Điểm thưởng
Tổng giá trị giao dịch (Mỗi ngày)
Tỷ lệ thuởng (giao dịch trên web, cuộc gọi,SMS và trực tiếp)
Tỷ lệ thưởng cho giao dịch trên MAI Trading & Finance
20 triệu - 100 triệu VND
3%
5%
100 triệu - 500 triệu VND
5%
7%
Hơn 500 triệu VND
10%
12%
Lưu ý:
• Mỗi điểm tương ứng với 1 VND
• Cách tính điểm thưởng: Điểm thưởng = (Phí môi giới - Phí quản lý) x Tỷ lệ thưởng
• Điểm thưởng sẽ được chuyển vào Tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.
Hạng khách hàng thân thiết
Hạng
Giá trị giao dịch/năm.
Tỷ lệ thưởng
Elite
65 triệu - 125 triệu VND
+1%
Premier
125 triệu - 250 triệu VND
+2.5%
Royal
Hơn 250 triệu VND
+5%
* Đây là cộng thêm vào tỷ lệ thưởng thông thường (hoặc tỷ lệ thưởng khi giao dịch trên MAI Trading & Finance)

Sự tiếp diễn của chương trình khách hàng thân thiết sẽ phụ thuộc vào quyết định của Công ty Chứng khoán Việt Tín. Bất cứ thay đổi nào về chuơng trình sẽ đuợc thông báo trước với mọi khách hàng.
MAI Trading & Finance
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay hôm nay trên một trong những nền tảng đáng tin cậy bởi Trợ lý AI đầu tiên cho giao dịch Chứng khoán.